Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Forsyningspligt

Elmarkedet blev liberaliseret i 2003. Der kan frit vælges en kommerciel el-leverandør. Pr. 2016 modtager under 10 % af husstandskunderne et forsyningspligtsprodukt, mens resten har et handelsprodukt. Forsyningspligten blev officielt afskaffet den 1. april 2016. Der er dog fortsat 8 bevillinger til forsyningspligt, som udløber i 2017. For disse bevillinger bliver prisen fortsat reguleret af Energitilsynet.

Priserne for forsyningspligtig el gælder for et kvartal ad gangen, og de forsyningspligtige el-leverandører skal forud for et kvartal anmelde deres priser til Energitilsynet.

Energitilsynet kontrollerer, at priserne ikke overstiger den fastsatte grænse. Hvis de anmeldte priser ligger over den fastsatte grænse, bliver de pågældende selskaber pålagt at sænke prisen.

Energitilsynet anvender en metode, der er udtryk for et konkurrenceudsat prisniveau i markedet. De anmeldte og godkendte priser bliver offentliggjort på Energitilsynets hjemmeside.

Kunderne til forsyningspligtig el er først og fremmest private husholdninger og mindre erhvervsvirksomheder.

Læs mere om anmeldelser m.m. på selvbetjeningsmodulet

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO