Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Netregler og -retningslinjer

Netregler/retningslinjer er bindende EU-forordninger, der skal sikre gennemførelsen af et fælles indre marked for energi for at fremme konkurrenceevnen og opretholde forsyningssikkerheden til gavn for forbrugerene.

Netreglerne/retningslinjerne harmoniserer en række forhold om tilslutning til el-nettet, drift af el-nettet og markedet for handel med elektricitet.  Forordningerne er udstedt med hjemmel i artikel 6 og 18 af forordning 714/2009 ”Om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003”.

Forordningerne om netreglerne kan overordnet inddeles i tre grupper:

1. Markedsretningslinjer:
Forordning 2016/1719 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetsdeling (FCA). Ikrafttrædelse d. 17. oktober 2016.

Forordning 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger” (CACM). Ikrafttrædelse 15. august 2015. 

2. Tilslutningsregler
Forordning 2016/631 om fastlæggelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG). Ikrafttrædelse 17. maj 2016.

Forordning 2016/1388 om fastlæggelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC). Ikrafttrædelse 7. september 2016.

Forordning 2016/1447 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg (HVDC). Ikrafttrædelse 28. september 2016.

3. Driftsregler

Driftsregler/retningslinjer: Forordning 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SOGL). Ikrafttrædelse 14. september 2017.

Forordning om fastsættelse af netregler om nødsituationer og systemgenoprettelse” (ER). Endnu ikke endeligt vedtaget, foreløbig engelsk version. 

Høringer
Høringer udsendt af Energitilsynet på baggrund af ovenstående netregler/retningslinjer findes under fanen ”Høringer” her på hjemmesiden  http://energitilsynet.dk/hoeringer/el/

Se hvem der er billigst på el, gas og varme
ENAO