Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Bekendtgørelser

 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning
  Dato: 13.06.2018
  BEK nr 550 af 22/05/2018
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om fremme af vedvarende energi
  Dato: 10.01.2018
  BEK nr 1619 af 15/12/2017
 • Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning
  Dato: 10.01.2018
  BEK nr 1714 af 26/12/2017
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder
  Dato: 03.01.2018
  BEK nr. 1594 af 27/12/2017
 • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder1)
  Dato: 28.06.2017
  BEK nr. 1594 af 27/12/2017
 • Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
  Dato: 03.01.2017
  LOV nr. 1755 af 27. december 2016
 • Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og elsikkerhedsloven og om ophævelse af lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser
  Dato: 02.01.2017
  Lov nr. 1756 af 27. december 2016
 • Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.1)
  Dato: 15.12.2016
  Nr. 1395 af 25. november 2016
 • Bekendtgørelse om elhandelsvirksomheders indberetning af forsyningsafbrydelser og begrundelser herfor1)
  Dato: 08.12.2016
  BEK nr. 1401 af 29 november 2016. Træder i kraft 1. januar 2017
 • Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes indberetning af standardpriser, tariffer, rabatter og vilkår på prisportalen elpris.dk1)
  Dato: 29.11.2016
  Nr. 1279 af 25. oktober 2016. Træder i kraft 1. januar 2017
 • Bekendtgørelse om transmissionsvirksomheders og Energinet.dk’s forpligtelser ved valg af ISO-optionen og certificering af Energinet.dk som uafhængig systemoperatør1)
  Dato: 21.09.2016
  Nr. 1001 af 20. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om elforsyningsvirksomhedernes offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår
  Dato: 08.06.2016
  Nr. 716 af 8. juni 2016
 • Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet
  Dato: 06.11.2015
  Nr. 1233 af 6. november 2015
 • Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af priser og betingelser m.v. for elforsyning1)
  Dato: 01.07.2014
  Nr. 823 af 27. juni 2014
 • Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling1)
  Dato: 23.06.2014
  Nr. 563 af 2. juni 2014
 • Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
  Dato: 07.12.2013
  Nr. 1358 af 3. december 2013
 • Bekendtgørelse om frister for Energitilsynets behandling af visse klager
  Dato: 22.12.2011
  Nr. 1216 af 15. december 2011
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets overvågning af det indre marked for el og naturgas m.v.1)
  Dato: 27.10.2011
  Nr. 1002 af 20. oktober 2011
 • Bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.1)
  Dato: 19.08.2011
  Nr. 891 af 17. august 2011
 • Bekendtgørelse om netvirksomheders, regionale transmissionsvirkomheders og Energinet. dks metoder for fastsættelse af tariffer m.v.
  Dato: 18.10.2010
  Nr. 1085 af 20. september 2010
 • Bekendtgørelse om kommuners og Energinet.dk’s deltagelse i anden virksomhed, som har nær tilknytning til deres hovedvirksomhed efter elforsyningsloven
  Dato: 27.11.2008
  Nr. 1133 af 27. november 2008
 • Bekendtgørelse om undtagelse af anlæg og sideordnede aktiviteter fra elforsyningsloven
  Dato: 20.05.2003
  Nr. 358 af 20. maj 2003
 • Bekendtgørelse om åbningsbalancer for systemansvarlige virksomheder
  Dato: 23.06.2001
  Nr. 602 af 23. juni 2001
 • Bekendtgørelse om åbningsbalancer for forsyningspligtige virksomheder
  Dato: 12.09.2000
  Nr. 870 af 12. september 2000
 • Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktions-virksomheder
  Dato: 06.06.2000
  Nr. 500 af 6. juni 2000
 • Bekendtgørelse om overførsel af kapital til forsyningspligtige virksomheder
  Dato: 01.05.2000
  Nr. 291 af 1. maj 2000
 • Bekendtgørelse om Energitilsynets opgaver
  Dato: 26.02.2000
  Nr. 163 af 26. februar 2000
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO