Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelsesfrister

Netselskaber, forsyningspligtige virskomheder og kommuner er forpligtet til at anmelde en række oplysninger til brug for tilsynet med branchen.

Nogle oplysninger skal afgives med faste mellemrum, fx én gang årligt eller én gang i kvartalet, mens andre oplysninger skal afgives løbende, når der sker ændringer i eksisterende oplysninger. I skemaerne nedenfor findes oversigter over anmeldelsesfristerne.


Netselskaber

Anmeldelsesfrist

Oplysninger

Lovgrundlag

31. marts

Data for kvalitet i levering (benchmarking)

Vejledning til kvalitet i levering - 4. udgave

31. maj

Årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter

bekendtgørelse nr. 930/2011

1. juni

Årsberetning med beskrivelse af det interne overvågningsprogram

bekendtgørelse nr. 930/2011.

1. juni

Netkomponenter (benchmarking)

orientering om benchmarking for 2012

10. december

Forventet mængde leveret elektricitet for følgende kalenderår

bekendtgørelse nr. 930/2011

Inden 30 dage efter fastsættelse/vedtagelse dog senest ved ikrafttrædelse

Priser, tariffer og betingelser for ydelser, f.eks. leveringsbetingelser

bekendtgørelse nr. 930/2011.

Senest 7 dage efter aftaleindgåelse

Aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser,

bekendtgørelse nr. 930/2011


Forsyningspligtselskaber

Anmeldelsesfrist

Anmeldelse

Lovgrundlag

Senest 10 hverdage før et kvartalsskifte

Salgspriser, herunder abonnement samt balancerings- og administrationsbdrag, herunder evt. abonnement

bekendtgørelse nr. 930/2011


Kommuner

Anmeldelsesfrist

Anmeldelse

Lovgrundlag

Senest 1. februar

Indberetning og erklæring om værdier fra kommunernes energivirksomheder,

bekendtgørelse nr. 1297/2008, § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1

Senest 1. september

Revisorerklæring vedr. indberetning og erklæring om værdier fra kommunernes energivirksomheder

bekendtgørelse nr. 1297/2008, § 12, stk. 1

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
Nyhedsbrevet Energinyt