Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Anmeldelsesfrister

Net- og transmissionsselskaber, forsyningspligtige virskomheder og kommuner er forpligtet til at anmelde en række oplysninger til brug for tilsynet med branchen.

Nogle oplysninger skal afgives med faste mellemrum, fx én gang årligt eller én gang i kvartalet, mens andre oplysninger skal afgives løbende, når der sker ændringer i eksisterende oplysninger.

I skemaerne nedenfor findes oversigter over de forskellige anmeldelsesfrister for henholdsvis net- og transmissionsselskaber, forsyningspligtselskaber og kommuner.


Net- og transmissionselskaber

Anmeldelsesfrist

Oplysninger

Senest den 31. marts

Data for kvalitet i levering (benchmarking), jf. Vejledning til kvalitet i levering - 4. udgave

Senest den 31. maj

Årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter, jf. bekendtgørelse nr. 930/2011

Senest den 1. juni

Årsberetning med beskrivelse af det interne overvågningsprogram, jf. bekendtgørelse nr. 930/2011.

Netkomponenter mv., jf.  orientering om benchmarking for 2012

Senest 10. december

Forventet mængde leveret elektricitet for følgende kalenderår, jf. bekendtgørelse nr. 930/2011

Inden 30 dage efter fastsættelse/vedtagelse dog senest ved ikrafttrædelse 
Senest 7 dage efter aftaleindgåelse

Priser, tariffer og betingelser for ydelser, herunder leveringsbetingelser, jf. bekendtgørelse nr. 930/2011.

Aftaler om transit, herunder forhandlede priser og betingelser, jf. bekendtgørelse nr. 930/2011

 

Forsyningspligtselskaber

Anmeldelsesfrist

Oplysninger

Senest 10 hverdage før et kvartalsskifte

Salgspriser, herunder abonnement samt balancerings- og administrationsbdrag, herunder evt. abonnement jf. bekendtgørelse nr. 930/2011

 

Kommuner

Anmeldelsesfrist

Oplysninger

Senest 1. februar

Indberetning og erklæring om værdier fra kommunens energivirksomheder, jf. bekendtgørelse nr. 1297/2008, § 3, stk. 1 og § 4, stk. 1

Senest 1. september

Revisorerklæring vedr. indberetningen og erklæringen, jf. bekendtgørelse nr. 1297/2008, § 12, stk. 1

Klage over regning?
Se hvem der er billigst på el, gas og varme
Nyhedsbrevet Energinyt