Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2012

 • Tilkendegivelse: Dansk Energis reviderede tariferingsmodel
  Dato: 19.12.2012Journalnr.: 12/05531
  Dansk Energi har revideret tarifberegningsmodellen til brug for elnetselskaberne. De vigtigste ændringer er dels tilpasning så modellen i højere grad afspejler selskabernes kontering, og dels ændringer i metoden til opkrævning af energispareomkostninger. Energitilsynet har vurderet, at den reviderede model giver en mere kostægte fordeling af omkostningerne, og finder den reviderede model i overensstemmelse med ordlyden i elforsyningslovens § 73.
 • Afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2013
  Dato: 18.12.2012Journalnr.: 12/10309
  Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2013 med 115 mio. kr. ud fra en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Heraf udgør 110 mio. kr. et varigt effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet og 5 mio. kr. udgør et 1-årige effektiviseringskrav som følge af relativ lav kvalitet i leveringen.
 • Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse
  Dato: 31.10.2012Journalnr.: 12/07737
  Energitilsynet har besluttet, at Energinet.dks reservation i den elektriske storebæltsforbindelse skal ophøre fra 1. januar 2013. Efter en periode på 2 år uden reservationer af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse fra øst mod vest foretager Energitilsynet en ny vurdering af betydningen af reservationerne. Denne vurdering foretages på baggrund af offentlige historiske data, der belyser, hvorledes ophævelsen af reservationerne har påvirket markedet for regulerkraft og Energinet.dks økonomi.
 • Godkendelse af metode for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige
  Dato: 30.05.2012Journalnr.: 4/0720-0305-0712
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dk´s metode for indkøb af frekvensstyrede reserver i Østdanmark og Sverige med ikrafttrædelse 03.10.2012. Formålet er at skabe et integreret marked for frekvensstyrede reserver i DK2 og SE4.
 • Afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011
  Dato: 20.04.2012Journalnr.: 4-0604-0200-0009
  RESUME Energitilsynets afgørelse om kommunernes årlige indberetninger om modtagne vederlag fra el- og varmevirksomheder i 2011. Indberetningerne tages i afgørelsen til efterretning, dog med forbehold for de efterfølgende revisorerklæringer. Desuden har Energitilsynet forholdt sig til, at nogle spildevandsselskaber med elproduktion ikke lever op til kravet om selskabsmæssig adskillelse, hvorfor det ikke er muligt at opgøre eventuelle overførsler i strid med elforsyningslovens § 37 a, stk. 3.
 • Certificering af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for el
  Dato: 28.02.2012Journalnr.: 4/0720-0304-0072
  Energitilsynet har truffet endelig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissions-systemoperatør for el efter elforsyningslovens § 19 a. Afgørelsen er truffet på baggrund af Kommissionens udtalelse vedrørende tilsynets foreløbige certificeringsafgørelse af den 31. oktober 2011. Kommissionen udtrykker i denne enighed med tilsynets foreløbige afgørelse.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO