Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2011

 • Fortolkning af reglerne om kommunernes registreringspligt
  Dato: 19.12.2011Journalnr.: 4/0720-0200-0227
  På baggrund af tre konkrete henvendelser afgav Energitilsynet tilkendegivelse af fortolkningen af elforsyningslovens § 37 og varmeforsyningslovens § 23 l om kommunernes registreringspligt ved overførsel af midler og selskabsmæssige omstruktureringer.
 • Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige el-produkter for perioden 2012-2013
  Dato: 28.11.2011Journalnr.: 4/0720-0401-0004
  Energitilsynet har for perioden 2012-2013 fastsat den maksimale fortjeneste (mark-up) for elselskabernes salg af forsyningspligtig el til at udgøre 4,6 øre pr. kWh. Til sammen-ligning var grænsen for 4. kvartal 2011 4,5 øre pr. kWh. Loftet indebærer, at elselskabernes fortjeneste højest må udgøre 184 kr. om året for en dansk husholdning med et gennemsnitligt elforbrug. Mark-up’en er fastsat på baggrund af omfattende undersøgelser af priserne på Elpristavlen
 • Energinet.dk - Anmeldelse af årsrapport 2010
  Dato: 28.11.2011Journalnr.: 4/0720-0304-0081
  Energitilsynet har godkendt Energinet.dks årsrapport for 2010 uden korrektioner. Energitilsynet har samtidig godkendt selskabets metode til, hvordan EU-tilskud skal behandles i tarifgrundlaget og selskabets metode til isolering af prispåvirkning fra virksomhedsopkøb. Endelig har Energitilsynet besluttet, at tilbageførsel af en ekstraordinær avance fra salg af nødgas via nødforsyningstariffen ikke er i strid med den økonomiske regulering af Energinet.dk. Energitilsynet fører efter el- og naturgasforsyningslovene tilsyn med Energinet.dks opgørelse og disponering af overskud.
 • Dong Energy Eldistributions tarifering i demonstrationsprojektet eFlex
  Dato: 01.11.2011Journalnr.: 4/0720-0200-0231
  Energitilsynet traf den 31. oktober 2011 afgørelse om at give Dong Energy Eldistribution mulighed for forsøg med en varierende pris for transport af el for en række udvalgte kunder frem til udgangen af 2012. Forsøget har til formål at indsamle erfaringer om, hvorvidt de såkaldte dynamiske nettariffer får forbrugerne til at flytte deres elforbrug fra perioder med høje nettariffer til perioder med lave nettariffer. Det er første gang, Energitilsynet giver et selskab mulighed for at gennemføre et forsøg med dynamiske tariffer.
 • Certificering af Energinet.dk som transmissionssystemoperatør for el
  Dato: 30.10.2011Journalnr.: 4/0720-0304-0072
  Energitilsynet har truffet foreløbig afgørelse om at certificere Energinet.dk som ejermæssig adskilt transmissionssystemoperatør efter elforsyningslovens § 19 a. Afgørelsen om certificering indeholder to betingelser. Afgørelsen skal granskes af EU-Kommissionen, som afgiver en udtalelse om afgørelsen, hvorefter Energitilsynet træffer en endelig afgørelse vedrørende certificering af Energinet.dk.
 • Effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2012
  Dato: 30.10.2011Journalnr.: 4/0706-0300-0042
  Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2012 med 108 mio. kr. ud fra en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Heraf udgør 104 mio. kr. et varigt effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet og 4 mio. kr. udgør et 1-årige effektiviseringskrav som følge af relativ lav kvalitet i leveringen.
 • DONG Energy Eldistribution A/S - andre driftsmæssige indtægter
  Dato: 30.05.2011Journalnr.: 4/0720-0403-0270
  Energitilsynet har truffet afgørelse vedrørende fastsættelsen af KE-Elnet A/S’ indtægtsramme for 2004 og herunder indregningen af indtægter fra salg af en række reservedele fra KE-Elnet A/S’ lager. Selskabets reguleringspris i perioden 2005-2007 vil ikke blive reduceret på baggrund af opgørelsen af ”andre driftsmæssige indtægter” fra salg af reservedele i 2004
 • DONG Energy Eldistribution A/S – udskiftning af kabelkasser
  Dato: 30.05.2011Journalnr.: 4/0720-0402-0215
  Energitilsynet har truffet afgørelse i sagen vedrørende en ansøgning fra DONG Energy Eldistribution A/S om forhøjelse af reguleringsprisen som følge af ekstraordinære omkostninger som følge af et pålæg fra Sikkerhedstyrelsen om udskiftning af kabelkasser i København og på Frederiksberg. De ekstra omkostninger i forbindelse med udskiftning af kabelkasser udgør i 2008-prisniveau 332,8 mio. kr. i forbindelse med det tidligere KE Elnet A/S og 6,13 mio. kr. i forbindelse med det tidligere Frederiksberg Forsyning
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO