Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2007

 • Fastsættelse af fremgangsmåde for tilsynet med Energinet.dk's forskrifter
  Dato: 17.12.2007Journalnr.: 4/0720-0301-0184
  Energitilsynet besluttede, at de af Energinet.dk siden 2005 anmeldte forskrifter alene underlægges en tjekliste gennemgang, og bemyndigede sekretariatet til at foretage denne gennemgang med henblik på den nødvendige opfølgning. Fremover forelægges forskrifter for Energitilsynet, når der er væsentlige ændringer for markedets funktion, ift. tidligere gældende forskrifter, eller ift. ændrede EU-krav.
 • Spørgsmål om fordeling af omkostninger ved kabellægning
  Dato: 30.04.2007Journalnr.: 4/0720-0200-0038
  Energitilsynet har offentliggjort en undersøgelse af omkostninger ved fordeling af graveomkostninger ved samgravning af kabler. Det blev besluttet, at forsætte undersøgelsen. Energitilsynet udtalte umiddelbart, at en fordeling af omkostningerne ved kabellægning imellem kabellægning til elmæssige og ikke-elmæssige formål, hvor begge parter betaler samme andel af omkostninger ikke er urimelig
 • Kommunernes indberetning 2007 angående uddelinger og vederlag fra virksomheder under el- og varmeforsyningsloven
  Dato: 30.04.2007Journalnr.: 4/0602-0200-0018
  Energitilsynet traf afgørelse om, at give Indenrigs- og socialministeriet meddelelse om de indberettede rådighedsbeløb inkl. renter angående modtagne værdier fra kommunernes el- og varmevirksomheder og om, hvorvidt der er overført energimidler til vand-, spildevands- eller affaldsaktiviteter i strid med el- og varmeforsyningslovene.
 • Effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008
  Dato: 30.04.2007Journalnr.: 4/0706-0300-0004
  Energitilsynets sekretariat har på baggrund af netselskabernes omkostninger i 2006 udarbejdet en benchmarking af netselskabernes omkostningseffektivitet. Ud fra benchmarkingen er der beregnet effektiviseringskrav til netselskaber med relativt lav omkostningseffektivitet. Energitilsynet udmeldte effektiviseringskrav for 2008 på 45 mio. kr. til netselskaberne med en lav omkostningseffektivitet.
 • Aalborg Kommune - indregning af omkostninger til barselsfond
  Dato: 26.02.2007Journalnr.: 4/0604-0300-0001
  Energitilsynet tilkendegav efter Folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede elforsynings- og varmeforsyningsanlæg, og at de ikke skal registreres og indberettes, såfremt virksomhedernes indbetalinger foregår direkte fra virksomhederne til udligningsordning.
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO