Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2003

 • Eltra og Elkraft System - tariffer, herunder afregningsgrundlag for den nye systemtarif 1
  Dato: 15.12.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0056
 • Galten Elværk Net A/S - klage fra Århus Amt over krav om elmålere til signal- og vejbelysningsanlæg
  Dato: 24.11.2003Journalnr.: 3/1320-0101-0561
 • Nykøbing Sjælland Elnet - Konsekvenserne af Energitilsynets afgørelse af Dansk Energis primære påstand
  Dato: 24.11.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0064
 • NESA - produktet NaturStrøm - støtteordninger og salg gennem handelsselskab i 2004
  Dato: 24.11.2003Journalnr.: x
 • Forsyning A/S - Klage fra Brdr. Ewers A/S om sammenblanding af regulerede og ikke-regulerede forretningsområder hos forsyningsselskabet (manglende gennemsigtighed)
  Dato: 27.10.2003Journalnr.: 3/1320-0102-0043
 • Midtjyske Net - prisfastsættelse ved opdeling og udskillelse af 60 kV nettet
  Dato: 27.10.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0296
 • Fjernaflæsning af energimålere - Forespørgsel fra Kamstrup A/S
  Dato: 27.10.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0307
 • De systemansvarlige elvirksomheders tariffer pr. 1. januar 2004
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0056
 • Forældelse
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0063
 • Energi Nord Forsyning A/S - klage fra DLG Danraps over vilkår ved genindtræden
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1320-0101-0527
 • Havvindmølleparker - indregning af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i indtægtsrammerne
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0270
 • Ejerskifte/ Lejerskifte/ Flytteafregning/ Mellemforbrug/ Bimålere
  Dato: 29.09.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0060
 • TRE-FOR Elnet A/S - fastsættelse af rådighedsprisen for A/S Dansk Shell Raffinaderiet
  Dato: 25.08.2003Journalnr.: 3/1320-0101-0414
 • Konkurs/ Betalingsstandsning/ Tvangsauktion/ Pant
  Dato: 25.08.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0058
 • Dansk Energis principale påstand i 3 prøvesager om kapitalopgørelse
  Dato: 25.08.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0059
 • Sydvest Energi Net - abonnementsbetaling overfor Aal El-net og Hjerting Transformatorforening
  Dato: 30.06.2003Journalnr.: 3/1320-0102-0042
 • Netselskaber - opkrævning af abonnement for vindmøller
  Dato: 30.06.2003Journalnr.: 3/1320-0200-0032
 • Københavns Energi - intern afregning vedr. overdragelse af kundedata, adgang til KE (net) og KE Kunde A/S samfakturering og markedsføring
  Dato: 30.06.2003Journalnr.: 3/1320-0200-0033
 • Dania Elforsyning og ELRO - differentierede netpriser ved fusion
  Dato: 26.05.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0261
 • NV Net - kompenserende kabellægning ved Eltras etablering af 400 kV-forbindelsen Vendsysselværket-Trige
  Dato: 26.05.2003Journalnr.: 3/1320-0302-0762
 • Eltra - krav til Elsam om pladsleje for benyttelsen af off-shore faciliteter
  Dato: 26.05.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0172
 • NESA's salg af Naturstrøm
  Dato: 26.05.2003Journalnr.: xx
 • Indtægtsrammer ved fusion af netvirksomheder
  Dato: 28.04.2003Journalnr.: 3/1380-0101-0004
 • Vejledning for forsyningspligtige elselskaber
  Dato: 28.04.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0019
 • Fastsættelse af maksimal forrentningssats for 2002
  Dato: 28.04.2003Journalnr.: 3/1320-0302-0617
 • NESA - opgørelse af fri egenkapital - spørgsmål om udskudt skat
  Dato: 31.03.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0062
 • Opgørelse af NESANETs fri egenkapital pr. 1. januar 2000
  Dato: 31.03.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0062
 • NESA a/s - opgørelse af produktionsaktivernes værdi i 1977
  Dato: 24.02.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0062
 • NESA a/s - værdiansættelse af administrationsbygningen Strandvejen 102 samt periodiserede elindtægter
  Dato: 24.02.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0062
 • NESA a/s - opgørelse af netaktivernes værdi i 1977
  Dato: 03.02.2003Journalnr.: 3/1320-0303-0062
 • Udvikling i elpriserne , oktober kvartal 2002
  Dato: 20.01.2003Journalnr.: 3/1307-0300-0028
 • Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2003
  Dato: 20.01.2003Journalnr.: 3/1320-0304-0061 og 3/1320-0304-0062
 • Indregning af uudnyttet avance i næste års priser blandt effektive forsyningspligtselskaber for 2001
  Dato: 20.01.2003Journalnr.: 3/1320-8901-0220
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO