Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2002

 • Praksis vedrørende ansvar/ansvarsfraskrivelse/erstatning
  Dato: 16.12.2002Journalnr.: 3/1320-0200-0024
 • Regulering af forsyningspligtige elselskaber efter 1. januar 2003
  Dato: 16.12.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0019
 • Nakskov Kommunale Elværk - afregning af rådighedsbetaling for Nakskov Sukkerfabrik
  Dato: 16.12.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0158
 • Indregning af meromkostning som følge af kapitaltab i Elgas' forsyningspligtpriser for 2001
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1320-0301-0426
 • Praksis vedrørende byggemodningsbidrag/ Udstykning/ Ubebyggede grunde
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0026
 • Forrentning af Københavns Kommunes mellemværender med de kommunale el- bygas- og varmeforsyningsvirksomheder
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0181
 • Eltra a.m.b.a. og Energi Fyn Net A/S - betingelser for ikrafttrædelse af nettoafregning af egenproduktion på Assens Sukkerfabrik
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1320-0101-0133
 • Eltra's betaling af kompensation til aftaleparterne på Skagerakforbindelsen (Norgesaftalen)
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1320-0301-0490
 • Midtjyske Net A.m.b.a. - udskillelse af 60 kV-nettene
  Dato: 25.11.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0132
 • Analyse af historiske elpriser
  Dato: 28.10.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0036
 • Brev: Regeringens udspil om liberalisering af energimarkederne
  Dato: 28.10.2002Journalnr.: 3/1120-0300-0002
 • Høringssvar vedrørende regeringens oplæg Liberalisering af energimarkederne (2. behandling)
  Dato: 28.10.2002Journalnr.: 3/1322-0300-0002
 • Energi Fyn Net A/S og TRE-FOR Elnet A/S - afregning af rådighedsbetaling
  Dato: 28.10.2002Journalnr.: 3/1320-0101-0221, 3/1320-0101-0255, 3/1320-0200-0019
 • Efterregulering af forsyningspligtige elselskaber 2001 1
  Dato: 28.10.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0001
 • Viby Net A/S og Brabrand Net A/S - Ansøgning om dispensation til forøgelse af indtægtsrammen
  Dato: 23.09.2002Journalnr.: 3/1320-0302-0599 og 3/1320-0302-0600
 • Ansøgninger om dispensation til forøgelse af indtægtsrammen på grund af atypiske driftsomkostninger - Nykøbing Sj. El-Net, Vordingborg ELNET samt GEV Net
  Dato: 26.08.2002Journalnr.: 3/1320-0302-237, 3/1320-0302-567, 3/1320-0302-583, 3/1320-0302-584
 • Eltra og Elkraft System - godkendelse af prisfastsættelsen for systemansvaret for 2000-2002
  Dato: 26.08.2002Journalnr.: 3/1320-0302-0606,3/1320-0302-0607
 • Eltra - afregning af el produceret på biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg i Energigruppen Jyllands område
  Dato: 26.08.2002Journalnr.: 3/1320-0101-0105
 • Ny elpris statistik - afgørelse
  Dato: 17.06.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0028
 • Efterregulering af de forsyningspligtige elselskaber for 2001
  Dato: 17.06.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0019
 • NESA's regler for opkrævning af depositum
  Dato: 17.06.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0127
 • Elpris statistik - notat
  Dato: 17.06.2002Journalnr.: 3/1307-0300-0028
 • Elkraft System - indregning af PSO-omkostninger ved tilslutning af havvindmøllepark
  Dato: 27.05.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0156
 • NESA NaturStrøm - tilbud om køb af grøn el
  Dato: 27.05.2002Journalnr.: 3/1320-0200-0013
 • ELFOR's "Vejledende bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet"
  Dato: 07.05.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0013
 • Eltra systemansvar åbningsbalance pr. 1. januar 2000
  Dato: 19.03.2002Journalnr.: 3/1320-0302-0548
 • ELFOR - Eltras overtagelse af udligningsbetalinger vedr. nettilslutning af miljøvenlige anlæg
  Dato: 19.03.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0129
 • Elkraft System a.m.b.a. åbningsbalance pr. 1. januar 2000
  Dato: 19.03.2002Journalnr.: 3/1320-0302-0549
 • NESA - opgørelse af den frit disponible egenkapital i NESA A/S/NESANET A/S.
  Dato: 27.02.2002Journalnr.: 3/1320-0303-0060
 • ELFOR - standardinvesteringsbidrag gældende fra 1. januar 2002
  Dato: 27.02.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0115
 • NESA's anmeldelse af depositumsregler
  Dato: 21.01.2002Journalnr.: 3/1320-8901-0127
 • Dispensationsansøgninger efter § 22 i bekendtgørelse nr. 944 af 29. oktober 2001 (indtægtsrammebekendtgørelsen)
  Dato: 21.01.2002Journalnr.: 3/1320-0302-562,-584,-583,-577,-567,-575
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO