Skift fontstørrelse Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)Printervenlig version

Tilsynsafgørelser i 2000

 • Københavns Energi - Ansøgning om forhøjet forretningssats
  Dato: 18.12.2000Journalnr.: 2/4-1935
 • Dispensationsansøgning til indtægtsrammen: NESA - Finansiering af fremmedkapital
  Dato: 18.12.2000Journalnr.: 2/4-1950
 • Dalum Papir A/S's klage over afregning af prioriteret produktion
  Dato: 20.11.2000Journalnr.: 2/4-1886
 • Opgørelse af værdien af den frit disponible egenkapital pr. 1. januar 1977
  Dato: 20.11.2000Journalnr.: 2/4-2042
 • Tilslutnings- og afregningsvilkår for forbrugsregulerede mikrokraftvarmeværker
  Dato: 23.10.2000Journalnr.: 2/4-1632
 • Netselskaber med negativ indtægtsramme
  Dato: 23.10.2000Journalnr.: 2/4-2075
 • Vejledning om forsyningspligtige elvirksomheder, herunder Energitilsynets godkendelse af virksomhedernes prisfastsættelse
  Dato: 23.10.2000Journalnr.: 2/4-2001
 • Dalum Papir A/S klage over afregning af den egenproducerede el
  Dato: 23.10.2000Journalnr.: 2/4-1885
 • Maribo Kommune, Forsyningen - udligning af overdækning for perioden før elforsyningsloven (lov 375) trådte i kraft.
  Dato: 18.09.2000Journalnr.: 2/4-2010
 • Næstved Kommune, Elforsyningen - udligning af overdækning for perioden før elforsyningsloven (lov 375) trådte i kraft.
  Dato: 18.09.2000Journalnr.: 2/4-2005
 • Nykøbing Sjælland Elnet: Dispensationsansøgning til indtægtsrammen: Forhøjelse af indtægtsrammen
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1932/1955
 • Hillerød Kommune (netselskab): Dispensationsansøgning til indtægtsrammen: Forhøjelse af indtægtsrammen
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1952
 • Dansk Industri - Klage over prisfastsættelsen på frikøb af prioriteret elproduktion
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1821
 • Nykøbing Sj. Elnet, Viborg kommunale værker, Hillerød kommune - udligning af over- og underdækning for perioden før elforsyningsloven (lov 375) trådte i kraft
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1932, 1952, 1955, 1976
 • Vest Energi's nettarif overfor Tarm Elektricitetsværk 1
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1623
 • Sønderjyske Net A/S under stiftelse: Ansøgning om ekstraordinær forhøjelse af indtægtsrammen for år 2000
  Dato: 28.08.2000Journalnr.: 2/4-1979
 • Energitilsynets møde den 30. juni 2000
  Dato: 30.06.2000Journalnr.: 2/4-
 • Balancekraftafregning mellem Elsam og distributionsselskaberne
  Dato: 19.06.2000Journalnr.: 2/5-1588
 • Klage fra OK Benzin over manglende adgang til kundekartoteker. 1
  Dato: 13.03.2000Journalnr.: 2/4-1506
 • Klage over valg af model for fordeling af omkostninger hos 60 kV Sydøstjylland I/S 1
  Dato: 13.03.2000Journalnr.: 2/4-1279
 • Københavns Belysningsvæsen (Københavns Energi) - Investeringsbidrag
  Dato: 07.02.2000Journalnr.: 2/4-1479
 • Se hvem der er billigst på el, gas og varme
  ENAO